ComplexCore+
On-line semináře

Délka: 1,5–2 h

Cena: 1 000 Kč/téma (studenti sleva 50 %)

Přednášející: Roman Jahoda

 

 

Co je koncept ComplexCore+?

ComplexCore+ nabízí holistický přístup k tréninku core (střed těla), horní a dolní části těla.

Je určen pro klienty/pacienty, rekreační sportovce nebo vrcholové sportovce. ComplexCore+ představuje systematické a cílené variace cvičení. Umožní Vám plánování a výběr cvičení v tréninku a terapii i za pomocí software a aplikace pro vaše klienty. Pomůže Vám také zaměřit se na prevenci poranění a optimální výkon.

 

ComplexCore+ nabízí řadu teoretických a praktických přístupů. V teoretické části najdete základní znalosti funkční anatomie související se základy tréninkové a sportovní medicíny, jakož i pohybový screening
(tj. testy motorických dovedností a další). V praktické části získáte podrobný a systematický přehled o více než 3 000 různých cvičeních.

 

 

Zaměření konceptu je na hlavní 3 části těla a to:

 

Střed těla

Pohyblivost a stabilita core je důležitým spojením mezi horními a dolními končetinami.
Slouží jako centrální ochranná jednotka před vnějšími silami a také jako generátor základní
síly pro komplexní a velmi namáhavý pohyb celého těla.

 

Horní a dolní končetiny

Nejprve se k mobilitě a stabilitě horních i dolních končetin přistupuje pomocí společné filozofie
a fungování jednotlivých kloubů. Poté následuje učení složitějších fyzických cvičení a zlepšování pohybových kompetencí, které je možné za pomocí vícekloubových pohybových vzorů.

 

Funkční trénink

Kombinovaná cvičení, která koordinovaným způsobem aktivují svaly středu těla,
horních a dolních končetin za účelem splnění konkrétního pohybového úkolu.