Místo konání: Praha (bude upřesněno)

Datum: 6.–8. 10. 2023

Vyučující: Gahl Sela (kurz bude částečně překládán do ČJ)

Cena: 15 000 Kč

(sleva 500 Kč pro studenty; sleva 500 Kč při přihlášení více než 2 účastníků)

 

 

Opět se bude v České republice konat seminář Dry needling – suchá jehla ve spolupráci s největšími odborníky na toto téma. Ve spolupráci s ODNS (Optimal Dry Needling Solution
https://dryneedling.co.za) přijede do ČR jeden z předních odborníků, vyučující na vysokých školách, který je současně terapeutem sportovců olympijských týmů.

 

Suchá jehla je invazivní způsob léčby používaný fyzioterapeuty po celém světě k léčbě muskuloskeletální bolesti a dysfunkce. Aplikace je založená na důkazech, od léčby hemipartické bolesti ramene až po chronickou bolest zad, laterální epicondylitidy, myofasciální bolesti a dalších. Využití suché jehly se nikde neučí na vysokoškolské úrovni, což vyžaduje studium této metody na postgraduální úrovni. Zdravotníci, kteří se účastní tohoto kurzu, získají jak technické dovednosti, tak teoretické základy, které jsou nutné k bezpečnému a účinnému provádění terapie suchou jehlou.

 

Kurz je vhodný pro zdravotníky (fyzioterapeuty, lékaře), kteří již mají vysokoškolské vzdělání v oboru a mohou léčit muskuloskeletální bolest a dysfunkci pomocí suché jehly. Vzhledem k nutné znalosti anatomie je podmínkou vysokoškolské vzdělání v oboru a minimálně dvouletá praxe.

 

Garant kurzu

Odborný garant, který je současně lektorem kurzu Dry needling – suchá jehla, je fyzioterapeut Gahl Sela B.Sc. PT, M (Physiotherapy – Manipulation), MPHYs, lektorem a spolumajitel společnosti ODNS (Optimal Dry Needling Solution). Informace o jeho vzdělání a profesních zkušenostech jsou uvedeny ZDE. Lektor se nevěnuje pouze výuce techniky na vysoké škole, na kurzech po celém světě, ale také techniku využívá plně ve své praxi.

 

 

Pro kurz Dry needling – suchá jehla je sjednáno pro vyučující a účastníky výuky pojištění odpovědnosti za škody na zdraví vzniklé v souvislosti s praktickým nácvikem terapeutických intervencí v oblasti fyzioterapie. Toto pojištění bylo vytvořeno speciálně pro tento kurz tak, aby pokrývalo veškeré možné eventuality. Kurz je nastaven a veden tak, aby k jakýmkoli škodám dojít nemohlo, ale i přesto byl pojištění sjednáno, abychom předešli případným obtížím.

Bezpečnostní protokol je založen na konsensu vycházejícího z publikovaných studií, odborných názorů/pozičních dokumentů a z jednání pracovní skupiny vycházejících ze zúčastněných stran
v potřebných terapiích, které pracují v oboru fyzioterapie. Jedná se o oficiální stanovisko skupiny
Dry Needling Physiotherapy Group.

 

Certifikát obdrží každý absolvent kurzu Dry needling – suchá jehla, který splní všechny stanovené podmínky – absolvování všech částí kurzu se 100% účastí a úspěšné absolvování všech zkoušek. Absolvent obdrží mezinárodní certifikát od ODNS – Optimal Dry Needling Solutions.

Dry needling LEVEL 1

Přihlásit