FYZIOTERAPEUTICKÉ PŘÍSTUPY
v těhotenství a po porodu

Kdy: 1. termín: 1.–3. 12. 2023; 2. termín: 3.–5. 5. 2024

Místo konání: Praha (bude upřesněno)

Přednášející: Adi Amit David - BPT, OMT, CMP (překlad do ČJ zajištěn)

Cena: 12 000 Kč (sleva 500 Kč pro studenty; sleva 500 Kč při přihlášení více než 2 účastníků)

Doba trvání: 3 dny (25 h)

 

Tento 3denní klinický kurz se zabývá souvislostmi mezi bolestmi a dysfunkcí v oblasti pánve. Zaměření kurzu je specifické, cílené na populaci těhotných a žen po porodu, kurz se také zabývá návratem ke sportu po porodu.

 

Kurz je určen nejen pro fyzioterapeuty, kteří se věnují terapii pánevního dna, ale také pro fyzioterapeuty, kteří se zabývají myoskeletální fyzioterapií.

 

Jedná se o integrovaný klinický přístup založený na evidence based medicine a na strategii modifikace symptomů bolestí pletence pánevního. Kurz kombinuje teoretické poznatky, demonstraci konkrétních případů z klinické praxe a videa z případových studií. Kombinace manuální terapie, tejpování a na míru sestaveného cvičení dává účastníkům širokou škálu možností, jak se v praxi věnovat této často opomíjené části populace.

 

Kurz je zaměřen na témata týkající se posteriorní bolesti pánve, symfyziolýzy/SPD, femorálního acetabulárního impingementu (FAI), transientní osteoporózy (TOP) a další.

 

Lektorka Adi Amit David absolvovala univerzitu v Tel Avivu (1991) a dokončila studium ortopedické manuální terapie v Curtinu University of Technology, Perth v Austrálii. Získala cenu Briana Eduarda (Clinical excellence). Adi se věnuje muskuloskeletální i urogynekologické (pánevní dno) fyzioterapii. Ve své praxi se zaměřuje na bolesti beder a pletence pánevního. Díky tomu má velmi rozsáhlé klinické zkušenosti s léčbou pacientek (klientek) trpících těmito obtížemi.

 

V průběhu let měla Adi možnost být pod vedením mentorů jako jsou například: Bob Elvy, Brian Mulligan, LJ Lee, Dian Lee, Mark Oliver, Peter O'Sullivan, Toby Hall, Jenney McConnelle, Chris Powers a další. Její práce je výsledkem spojení znalostí získaných od těch nejleších lektorů v obrou a vlastních poznatků z více než desetileté klinické praxe, ve které se převážně věnuje této specifické populaci.

 

Adi pracuje od roku 1995 ve své soukromé praxi Sport & Spine Physiotherapy. Přednášela v pregraduálních studiích v Tel Avivu & Haifa University a dnes vyučuje v kurzech pro pokročilé pro postgraduální fyzioterapeuty po celém světě.

 

Cíl kurzu:

Absolvent kurzu bude schopen porozumět a léčit syndrom muskuloskeletální bolesti u těhotných a žen po porodu. Bude schopen pomoci ženám po porodu zpět do aktivního života a sportu. Účastník bude schopen diagnostikovat různé patologie běžné u specifické populace a provádět integrovaný přístup k léčbě kombinující různé manuální terapie, aktivní přístup a léčbu. Absolvent kurzu bude znát red flags a bude seznámen s lékařskými screeningy těhotných a pacientek po porodu. Témata kurzu zahrnují různé aspekty pánevní bolesti, jakož i bolesti stydké kosti, kyčelního kloubu a jejich patologie.

Kurz je určen pro fyzioterapeuty a fyzioterapeutky, kteří se ve své praxi věnují těhotným pacientkám nebo ženám po porodu. Kurz je take určen pro fyzioterapeuty, kteří mají zájem o terapeutické přístupy v léčbě související s bolestmi pánve a kyčlí. Kurz nevyučuje ani nevyžaduje znalosti v oblasti vaginálního vyšetření pánevního dna!

Přihlásit