Místo konání: Nádražní 43, Havlíčkův Brod (https://pilateshb.cz/)

Datum: Horní kvadrant 12.–14. 5. 2023, Dolní kvadrant 17.–19. 11. 2023

Lektor: Yuval DAVID, BPT, Sports Physiotherapist, CMP, MCTA

Překlad: PhDr. Lenka Žáková, Ph.D.

Cena: Horní kvadrant – 9 000 Kč; Dolní kvadrant – 9 000 Kč

(sleva 500 Kč pro studenty, 500 Kč 2 a více účastníků, 500 Kč při přihlášení na obě části)

Ubytování: V případě zájmu o ubytování v místě konání nás kontaktujte emailem.

 

 

Koncept Mulligan je 6-ti denní vzdělávací kurz představující práci Briana Mulligana. Kurz probíhá ve dvou částech (každá po 3 dnech) – horní kvadrant a dolní kvadrant. Tyto dvě části je doporučeno absolvovat s odstupem 3-12 měsíců. Každý účastník po absolvování obdrží mezinárodní osvědčení o účasti. Po absolvování kurzu je možné a doporučené absolvovat zkoušku Certified Mulligan Practitioner (CMP).

 

Kurzy Mulligan Concept jsou určeny především pro fyzioterapeuty, kteří se věnují komplexně problémům pohybového aparátu, sportovním úrazům i rehabilitaci v ortopedii, traumatologii
a neurologii.

 

Mulligan koncept je jedinečný terapeutický přístup, který vytvořil Brian Mulligan pocházející z Nového Zélandu. Tento jednoduchý, ale velice efektivní manuální přístup je využitelný nejen u pacientů
s akutními bolestmi zad a kloubů, ale pozitivní efekt má i v případě léčby sportovních zranění
a chronických obtíží pohybového aparátu. Terapie je zaměřena na „repoziční mobilizační techniky“ kloubů k zajištění obnovení jejich funkce a odstranění nocicepce. Klíčovým prvkem terapie je odstranit bolest nebolestivým přístupem. Indikace těchto technik je bezpečná a nikdy by neměla vyvolat bolestivou reakci. Důležitou složkou konceptu je specifická autoterapie, pomocí které pacient udržuje dosaženého efektu aplikovaných technik.

 

Kurz je zaměřen převážně prakticky, kdy 80 % náplně kurzu je zaměřeno na nácvik a aplikaci manuálních technik a dalších praktických dovedností, využitelných v praxi.

Mulligan koncept

Přihlásit