Onkologická
a lymfologická rehabilitace

Přihlásit

Modul I: Online - 2 dny (11.–12. 5. 2023)

Modul II: Prezenčně - 4 dny (18.–21. 6. 2023)

Modul III: Online - 3,5 dne; Prezenčně - 3 dny (termín bude upřesněn)

Modul IV: Prezenčně - 4 dny (termín bude upřesněn)

 

Lektor: Wouter Frank Hoelen

Místo konání: Praha (bude upřesněno)

Překlad: Mgr. Martina Koukalová

Cena: 72 000 Kč (možnost rozložit platbu dle modulů)

Pro množstevní slevu nás kontaktujte emailem, sleva pro studenty 2 000 Kč.

 

 

Počet případů národových onemocnění se po celém světě zvyšuje. Spolu s tím roste počet pacientů, kteří potřebují onkologickou rehabilitaci. Jedná se o velmi rychle se rozvíjející obor, který vznikl právě na základě specifických potřeb pacientů i po ukončení onkologické léčby.

V ČR je standardem pooperační fyzioterapeutická péče během hospitalizace. Bohužel ve většině případů chybí předoperační fyzioterapie i návaznost dlouhodobé pooperační péče o pacienta. Díky rozvoji moderních technologií v oblasti onkologie i chirurgie jsou na fyzioterapeuty v tomto oboru kladeny vyšší nároky.

Certifikovaným kurzem vás provede Wouter Hoelen, který absolvoval magisterské studium fyzioterapie v oboru lymfologie a onkologie. Patří mezi největší světové odborníky na toto téma. Velmi se zajímá o multidisciplinární přístup v onkologické fyzioterapii, na který nahlíží z pohledu pacienta a rehabilitačních věd. Je spoluředitelem multidisciplinární kliniky Berekuyl a Berekuyl akademie (https://www.deberekuyl.nl/). Jeho kurz vám přináší možnost stát se jedním z prvních terapeutů v ČR, kteří projdou tímto výcvikem a stát se fyzioterapeutem se specializací na onkologickou a lymfologickou rehabilitaci.

Znalosti a kompetence studenta po dokončení kurzu

 

Absolvent certifikovaného kurzu bude znát fyziologii a anatomii člověka, povahu a příčiny chronického edému, a bude mít znalosti základní patologie změn spojených s komplexním chronickým edémem. Bude umět vysvětlit principy terapeutické metody a zdůvodnit jejich použití při léčbě chronického otoku a lymfedému včetně péče o kůži, kompresivní terapie, cvičení a polohování, ale i masážní techniky používané při léčbě lymfedému (jednoduchá lymfodrenáž a manuální lymfodrenáž).

 

Absolvent kurzu bude schopen kriticky zhodnotit rehabilitační roli zdravotníka při poskytování péče pacientovi s lymfedémem. Dokáže identifikovat individuální potřeby pacienta a faktory, které mohou ovlivnit dodržování léčby a metody sebeřízení. Bude umět zhodnotit vyšetření, léčby a bilance, včetně důkazů pro kritické posouzení důkazů pro různé léčebné a vzdělávací strategie, uplatňující se při léčbě chronického edému. Bude znát indikace a kontraindikace metod léčby lymfedému včetně kompresivní terapie, kompresivního bandážování a manuální lymfodrenáže. Dokáže stanovit klíčové terapie
a techniky používané ke stimulaci toku lymfy, přesně demonstrovat a aplikovat metody a techniky, používané v léčbě, včetně vyhodnocení a aplikace strategií vyšetření a léčby. Bude schopen kritické reflexe vlastní praxe.

 

Absolvent dokáže instruovat jednotlivce, jejich pečovatele a/nebo odborný personál o programu péče o pacienty s lymfedémem. Je schopen využít efektivní interpersonální dovednosti při práci s pacienty a odborníky, účinně a citlivě komunikovat a poskytovat relevantní a vhodné informace klientovi i jeho okolí.

 

Po absolvování kurzu je studet schopen integrovat znalosti fyziologie bolesti a únavy v rámci širokého spektra onkologické populace,  vytvořit rehabilitační plán na základě konkrétních faktorů souvisejících s pacientem a zohlednit léčbu a fázi rakoviny. V případě potřeby dokáže student také provést
u pacienta PNE (Pain neuroscience education).